Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Xrover

Xrover został stworzony z myślą, aby łatwo przemieszczać się w trudnym, nierównym terenie m.inn. po plaży, w lesie, w terenie góskim. Dzięki masywnym kołom jazda po miękkim, nierównym terenie staje się lekka i przyjemna. Zadzwoń i umów się na prezentację tel. 502 909 587

  • Xrover S

    Xrover S

    Xrover-Wózek 3w1

    Spacerówka, biegowy, przyczepka do roweru

    Cena: 11500.00

Lista plików

Autor: ~admin